Rozdelenie zdvíhacích zariadení

Rozdelenie  zdvíhacích zariadení vyhradených technických

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ac – výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

 1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb
 2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky
 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb
 4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu

Ad – stavebný výťah

 1. na prepravu osôb a nákladu
 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

Ag – lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek

Ah – výsuvný rebrík s motorovým pohonom

Ba – zariadenie, ktorým je

 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
 2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO
 2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd –  špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to

 1. zdvíhacia rampa
 2. zdvíhacia plošina
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu
Bf – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ca – prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia  napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň,
Cb – technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku
Cc – technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu
Cd – ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo